LX Sesja Rady Gminy Piekoszów - 02.08.2018

Data: 2018-08-07 06:20:15

Odsłon: 237

Ocena: 0/5

Kategoria: Informacje z Samorządu

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018r., 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata

Realizowane projekty