Pierwszy powiatowy konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Ogromną wiedzą wykazali się uczestnicy pierwszego powiatowego konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Najlepszy okazał się Mateusz Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej ...

Data: 2019-05-13 07:39:20

Odsłon: 540

Ocena: 0/5

Informacje kulturalne

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem - Piekoszów, 03.04.2019

Wiesław Drabik autor ponad 200 książek dla dzieci gościł w murach biblioteki w Piekoszowie 3 kwietnia. ...

Data: 2019-04-06 07:14:24

Odsłon: 544

Ocena: 0/5

Informacje kulturalne

VII Sesja Rady Gminy Piekoszów - 08.03.2019

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie ...

Data: 2019-03-11 12:01:32

Odsłon: 672

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

VI Sesja Rady Gminy Piekoszów - 28.02.2019

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Sprawozdanie Wójta na temat pracy między sesjami. 4.Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniającą ...

Data: 2019-03-01 14:04:47

Odsłon: 627

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

V Sesja Rady Gminy Piekoszów - 13.02.2019

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Podjęcie uchwał w sprawach: 1. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu. 2. udzielenia pomocy finansowej dla ...

Data: 2019-02-14 09:30:01

Odsłon: 688

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

Realizowane projekty