27 kwiecień 2018 08:24

Żyj zdrowo na sportowo

Czwartek 19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach był wyjątkowy. To właśnie wtedy odbył się IX Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”.

W tej imprezie o charakterze prozdrowotnym udział wzięło 6 przedszkoli z terenu naszej gminy. Reprezentanci placówek przedstawili plakaty wykonane w grupach przedszkolnych oraz zaśpiewali piosenkę tematycznie zgodną z hasłem przewodnim konkursu. Oddział przedszkolny 5- i 6-latków ze Szczukowskich Górek reprezentowały Julia Guzy oraz Julia Foks. Wszystkie dzieci biorące udział w zmaganiach wokalnych zajęły I miejsce.

Podczas tej imprezy szkolna grupa teatralna pn. Teatr z Duszą przedstawiła spektakl pt. „Przyjaciele”, który zdobył I miejsce w Międzygminnym Przeglądzie Teatralnym w Piekoszowie. Natomiast dzieciaki z „zerówki” zaprezentowały taniec „Kotki”.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele kieleckiego Sanepidu oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, proboszcz parafii św. Faustyny w Szczukowicach ks. Piotr Chruściel, radny Szczukowic i Szczukowskich Górek Dariusz Janiec, przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców, dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie Andrzej Paździerz, dyrektor  szkoły w Szczukowskich Górkach Jolanta Kokosza, a także rodzice i opiekunowie dzieci. Nagrody małym wokalistom wręczył m.in. Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Aby docenić trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu, potrzebne były środki finansowe. Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach. Wyrazy wdzięczności należą się również dyrektorowi BCK w Piekoszowie panu Andrzejowi Paździerz za obsługę medialną i użyczenie sprzętu nagłaśniającego oraz rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego 5- i 6-latków za zorganizowanie poczęstunku.

Agnieszka Niebylicka

Czytany 1054 razy

Realizowane projekty