16 październik 2018 12:48

Świętowali Dzień Nauczyciela

W pięknej sali balowej zgromadziły się wszystkie grona pedagogiczne z placówek oświatowych gminy Piekoszów oraz pracownicy obsługi. Był to czas podsumowań dotychczasowej pracy dyrektorów i nauczycieli, jak również zmian jakie zaszły w edukacji w naszej gminie i nie tylko.

– Chcę zaznaczyć, że reforma oświaty jest wdrażana z dobrym skutkiem wbrew wcześniejszym obawom. Wszyscy nauczyciele zachowali miejsca pracy i nie ma zagrożenia, że ktokolwiek ją straci w 2019 roku kiedy wygaszone zostaną ostatnie oddziały gimnazjalne – zapewniał Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – Cieszę się, że moje wcześniejsze plany zostały wdrożone, a mam tu na myśli kształcenie dwujęzyczne, oddziały sportowe czy też doposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne. Wszystko dzieje się po to, aby nasi uczniowie mieli lepszy start do szkół ponadpodstawowych – podsumował wójt Piątek dodając również, że kierunek rozwoju nadany oświacie w ostatnim czasie będzie utrzymywany, bo jest właściwą drogą.

Nauczycielom podziękował za ich wytrwałą pracę i zaangażowanie również Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. – Mam dobre informacje. Od stycznia 2019 roku o 5% wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, co docelowo w ciągu trzech lat da 15% podwyżek pensji – poinformował Kazimierz Mądzik. Takie wiadomości cieszą i motywują nauczycieli do dalszej wytężonej pracy.

Nagrodzeni za swoje zaangażowanie

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród dla nauczycieli i dyrektorów. Nagrodę specjalną Wójta Gminy Piekoszów otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzni Małgorzata Czekaj. - Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Zbigniewowi Piątkowi za tak duże wyróżnienie. Nagroda jest dla mnie ogromną niespodzianką i zaszczytem oraz motywacją do dalszej pracy. Na ten sukces składa się także praca całego Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni, zatem nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz rodziców, którzy wspierają mnie we wszystkich działaniach i dlatego im wszystkim należą się gorące podziękowania – mówiła dyrektor szkoły w Jaworzni.

Nagrodami wyróżnienie zostali również nauczyciele:  Beata Rajek - SP Zajączków, Iwona Zajkowska – ZOPI Micigózd, Renata Baran – SP Łosień, Ewa Martin - ZPO Jaworznia, Irena Podgórska – ZPO Piekoszów, Iwona Zalewska-Lech - ZPO Piekoszów, Marta Kotwica – SP Rykoszyn, Magdalena Jęczmińska - SP Szczukowskie Górki oraz Barbara Prusaczyk – SP Brynica. – Bardzo się cieszę, że po 12 latach pracy zostałam wyróżniona. Dziękuję Pani dyrektor za docenienie mojej pracy pedagogicznej, a Panu Wójtowi za obserwację moich działań i wręczenie nagrody – mówiła jedna z wyróżnionych Magdalena Jęczmińska ze szkoły w Szczukowskich Górkach.

Katarzyna Czerwińska

Czytany 3464 razy

Realizowane projekty