13 marzec 2019 12:29

Protokół z konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki

Zapraszamy oferentów do zapoznania się z oceną formalno-merytoryczną wniosków złożonych do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

TREŚĆ PROTOKOŁU <--  kliknij

Czytany 422 razy

Realizowane projekty