27 kwiecień 2021 07:20

Wydamy publikację laureatów "Magicznego pióra"

Fundacja Kulturalna Przestrzeń z Piekoszowa we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie zrealizuje w tym roku projekt dotyczący wydania publikacji z wierszami i opowiadaniami dzieci i młodzieży.

Publikacja prac laureatów „Magicznego pióra” będzie zbiorem opowiadań i wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie literackim na przestrzeni ostatnich lat – od roku 2015 do 2020.

Magiczne pióro to konkurs literacki, który w gminie Piekoszów organizowany jest od kilkunastu lat. Polega on na przygotowaniu przez uczestników – dzieci i młodzieży z klas I-VIII (wcześniej również z gimnazjum) – własnoręcznie napisanej, nigdzie niepublikowanej pracy, prozą lub poezją. Nagrodzone prace przesyłane były dodatkowo na ogólnopolski konkurs literacki, na którym również niejednokrotnie odnosiły sukcesy.

Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba utrwalenia i docenienia twórczości literackiej młodszego pokolenia. Wydanie publikacji z pracami dzieci i młodzieży będzie również doskonałym źródłem promowania jej wśród mieszkańców gminy, regionu, wśród innych pokoleń. Prace nad publikacją potrwają do grudnia bieżącego roku.

Katarzyna Czerwińska

Czytany 100 razy

Realizowane projekty