Ułatwienia dostępu

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ MOŻNA DO 15 MARCA 2024 ROKU (decyduje data wpływu).

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury. W ramach konkursu wspierane będą zadania tj. organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury Miasta i Gminy Piekoszów.

DO ROZDYSPONOWANIA JEST KWOTA 45 000 ZŁ.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załącznikach.

Realizowane Projekty