Ułatwienia dostępu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE (zwana dalej BCK), z siedzibą w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 66, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., która przetwarza je w celu:

  1. a) udostępniania zbiorów bibliotecznych i zapisywaniu ich na Koncie Czytelnika,
  2. b) przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania zlecenia lub umowy z BCK przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
  3. c) udostępniania informacji o udziale w inicjatywach (konkursach, przeglądach, imprezach itp.) organizowanych przez BCK,
  4. d) kontaktu w sprawach dotyczących zajęć tematycznych BCK, w których biorą Państwo (lub dzieci) udział,
  5. e) dane Państwa w związku z zawieraniem umów będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze zlecenia, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń,
  6. f) dane Państwa w związku z założonym Kontem Czytelnika będą przechowywane aż do momentu dobrowolnego wykreślenia tych danych przez Państwa po wcześniejszym zwróceniu wszystkich wypożyczonych pozycji,
  7. g) następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, założenia Konta Czytelnika, rozstrzygnięcia konkursu i podania danych laureatów. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

BCK przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- wizerunek, dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe.

Państwa dane zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio lub od Państwa reprezentanta.

BCK w przypadku zawierania umów pozyskuje także dane z publicznie dostępnych rejestrów.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, mają Państwa prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizowane Projekty