Ułatwienia dostępu

Zaplanowane na maj widowisko historyczne o bohaterach znad Łośny (obecnie rzeka Wierna) będzie żywą lekcją historii.

             Projekt pod nazwą „Bohaterowie znad Łośny – widowisko historyczne” zyskał finansowe wsparcie w ramach Programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864” ze środków finansowych Biura „Niepodległa” w kwocie 65,6 tysiąca złotych. Dzięki tym środkom, organizatorzy będą mogli zrealizować ambitny plan przywrócenia pamięci o bohaterach i wydarzeniach z czasów Powstania Styczniowego. Całkowita wartość zadania wynosi 78,6 tysiąca złotych.

            Projekt „Bohaterowie znad Łośny” to nie tylko lekcja historii, ale żywe doświadczenie, które pozwoli uczestnikom na chwilę przenieść się w czasie i przestrzeni, do okresu jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Centralnym punktem przedsięwzięcia będzie inscenizacja bitwy nad rzeką Łośną (obecnie znaną jako Wierna), która odbyła się na terenie Zajączkowa w czasie Powstania Styczniowego. Widowisko to ma na celu nie tylko odtworzenie historycznych wydarzeń, ale również uczczenie pamięci tych, którzy walczyli o wolność Polski.

            Dodatkowo, w ramach projektu zaplanowano Piknik Historyczny, który umożliwi mieszkańcom i gościom wzięcie udziału w różnorodnych atrakcjach. Od konkursów i zabaw, przez koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów lokalnych szkół i artystów, po warsztaty oraz gry i zabawy animacyjne nawiązujące do tematyki Powstania. Takie działania mają na celu nie tylko edukację, ale również integrację społeczności wokół wspólnych wartości i historii.

            Realizacja zadania odbywa się we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie, co dodatkowo podkreśla lokalny charakter przedsięwzięcia. Miejsce, jakim jest boisko przy szkole, stanie się areną, na której ożyją wydarzenia sprzed lat, przybliżając uczestnikom odwagę i poświęcenie powstańców.

            Termin realizacji projektu zaplanowano na 26 maja 2024 roku, co zapewni odpowiedni czas na przygotowania i zaangażowanie jak najszerszego grona uczestników. Dzięki temu projekt „Bohaterowie znad Łośny” ma szansę stać się nie tylko wyjątkowym wydarzeniem edukacyjnym, ale również istotnym punktem na kulturalnej mapie regionu, przypominającym o ważnych wydarzeniach z przeszłości, które ukształtowały dzisiejszą Polskę.

Agnieszka Olech 

Realizowane Projekty