Ułatwienia dostępu

Przegląd Obrzędów, Zwyczajów i Obyczajów Ludowych, zorganizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie ponownie przeniósł nas w do źródeł naszej tradycji i kultury. Podczas tegorocznej edycji wystąpiło 9 zespołów z województwa świętokrzyskiego.

Ponad 120 osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich i stowarzyszeniach zaprezentowało się na scenie piekoszowskiego Centrum Kultury. – Mogliśmy dziś obejrzeć występy przedstawiające wiejskie granie, wigilię, kiszenie kapusty czy pranie. To ważne, by kultywować tradycję naszych przodków, pokazywać ją, tak by kultura i tradycja sprzed lat nie poszła w niepamięć – mówi Anna Wilk dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. Sami występujący podkreślali, że dla nich przekazywanie i prezentowanie tradycji jest bardzo ważne. Trzeba przyznać, że widać to było podczas występów – w wielu przypadkach precyzyjnie dopracowane były najmniejsze elementy aranżacji, ubioru czy rekwizytów, tak, by na 100 procent odegrać scenę z życia sprzed lat. – Ocenialiśmy nie tylko zdolności aktorskie występujących, ale przede wszystkich zgodność z tematem, gwarę, zachowanie tradycyjnych czynności z jakich składała się na przykład wigilia czy kiszenie kapusty. Odegranie takiej sceny, tak żeby była odwzorowaniem prawdziwych sytuacji z czasów naszych dziadków i pradziadków, nie jest proste, ale występujący dołożyli wszelkich starań, by odpowiednio to zaprezentować – mówili członkowie komisji oceniającej, w skład której weszli Anna Perzowicz instruktor BCK, Radosław Suliga z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Damian Kozłowski z Muzeum Wsi Kieleckiej.

Po kilkugodzinnych prezentacjach jury wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce za prezentację „Wielkie pranie w chałupie u Bodzecha” zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Słoneczny Krąg w Bodzechowie. Miejsce drugie otrzymał Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza za prezentację pn. „Kisenie kapusty u Maciejów”. Trzecie miejsce swoją prezentacją „Wilijo dożynek” wywalczył Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy Sołtyski. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Wręczono także wyróżnienie specjalne, które powędrowało do Zespołu Obrzędowego Kowalanki za prezentację "Wyzwolimy kosiarza".

Przyznano również wyróżnienia dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego za prezentację „Obiad świąteczny”, Koła Gospodyń Wiejskich Bolechowiczanie za prezentację „Opowieść o chlebie”, Zespół Obrzędowy Świętokrzyskie Jodły za prezentację „Granie u Maciejów”, Koła Gospodyń Wiejskich Przepióreczka za prezentację „Swaty Marysi” i Koła Gospodyń Wiejskich w Drygulcu za prezentację „Herody”. Zespoły wyróżnione również otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 Katarzyna Czerwińska

obrzedy20241
obrzedy20242
obrzedy20243
obrzedy20244
obrzedy20245
obrzedy20246
obrzedy20247
obrzedy20248
obrzedy20249
obrzedy202410
obrzedy202411
obrzedy202412
obrzedy202413
obrzedy202414
obrzedy202415
obrzedy202416
obrzedy202417
obrzedy202418
obrzedy202419
obrzedy202420
obrzedy202421
obrzedy202422
obrzedy202423
obrzedy202424
obrzedy202425
obrzedy202426
obrzedy202427
obrzedy202428
obrzedy202429
obrzedy202430
obrzedy202431
obrzedy202432
obrzedy202433
obrzedy202434
obrzedy202435
obrzedy202436
obrzedy202437
obrzedy202438
obrzedy202439
obrzedy202440
obrzedy202441
obrzedy202442
obrzedy202443
obrzedy202444
obrzedy202445
obrzedy202446
obrzedy202447
obrzedy202448
obrzedy202449
obrzedy202450
obrzedy202451
obrzedy202452
obrzedy202453
obrzedy202454
obrzedy202455
obrzedy202456
obrzedy202457
obrzedy202458
obrzedy202459
obrzedy202460
obrzedy202461
obrzedy202462
obrzedy202463
obrzedy202464
obrzedy202465
obrzedy202466
obrzedy202467
obrzedy202468
obrzedy202469
obrzedy202470
obrzedy202471
obrzedy202472
obrzedy202473
obrzedy202474
obrzedy202475
obrzedy202476
obrzedy202477
obrzedy202478
obrzedy202479
obrzedy202480
obrzedy202481
obrzedy202482
obrzedy202483
obrzedy202484
obrzedy202485
obrzedy202486
obrzedy202487
obrzedy202488
obrzedy202489
obrzedy202490
obrzedy202491
obrzedy202492
obrzedy202493
obrzedy202494
obrzedy202495
obrzedy202496
obrzedy202497
obrzedy202498
obrzedy202499
obrzedy2024100

Realizowane Projekty