Ułatwienia dostępu

W ramach Tygodnia Bibliotek  8 maja 2024 r. biblioteka BCK w Piekoszowie zorganizowała XVIII Miejsko-Gminny Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Piekoszów. W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej kategorii, którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

KATEGORIA KL. I

I Miejsce

Marta Mieszczankowska ZPO w Piekoszowie             

Olaf Kita SP w Rykoszynie                                              

Adam Piotrowski SP w Łosieniu                             

II Miejsce

Olaf Wypych ZPO w Piekoszowie                                      

Oliwia Jasińska ZOPI w Micigoździe                                 

III Miejsce

Maja Mikołajczyk SP w Zajączkowie                          

Franciszek Rysiński  SP w Brynicy                          

Natalia Moćko SP w Szczukowskich Górkach                                 

KATEGORIA KL. II

I Miejsce

Diana Kwiatkowska  SP w Zajączkowie                           

Lena Paździerz  ZPO w Piekoszowie                                 

Antoni Szymoniak  ZPO w Micigoździe                            

II  Miejsce

Kacper Staniec  ZPO w Piekoszowie                                    

Miłosz Jardel  SP w Rykoszynie                                     

Marcel Podgórski  SP w Łosieniu                  

III   Miejsce

Mateusz Szymański  ZPO w Piekoszowie               

Fabian Malarczyk  ZPO w Jaworzni                    

Maciej Szczerek  SP w Szczukowskich Górkach                     

 

 

KATEGORIA KL. III

I   Miejsce

Marcel Podsiadły  SP w Rykoszynie                 

Hanna Zapała  SP w Brynicy

II   Miejsce                           

Olga Wijas ZPO w Piekoszowie                                 

Wiktor Barczyński ZPO w Piekoszowie                  

III   Miejsce

Kacper Mazur ZPO w Piekoszowie                        

Justyna Piotrowska SP w Łosieniu               

Magdalena Kosela SP w Szczukowskich Górkach                 

Anna Świercz

piekneczytanie1
piekneczytanie2
piekneczytanie3
piekneczytanie4
piekneczytanie5
piekneczytanie6
piekneczytanie7
piekneczytanie8
piekneczytanie9
piekneczytanie10
piekneczytanie11
piekneczytanie12
piekneczytanie13
piekneczytanie14
piekneczytanie15
piekneczytanie16
piekneczytanie17
piekneczytanie18
piekneczytanie19
piekneczytanie20
piekneczytanie21
piekneczytanie22
piekneczytanie23
piekneczytanie24
piekneczytanie25
piekneczytanie26
piekneczytanie27
piekneczytanie28
piekneczytanie29
piekneczytanie30
piekneczytanie31
piekneczytanie32
piekneczytanie33
piekneczytanie34
piekneczytanie35
piekneczytanie36
piekneczytanie37
piekneczytanie38
piekneczytanie39
piekneczytanie40
piekneczytanie41
piekneczytanie42
piekneczytanie43
piekneczytanie44
piekneczytanie45
piekneczytanie46
piekneczytanie47
piekneczytanie48
piekneczytanie49
piekneczytanie50
piekneczytanie51
piekneczytanie52
piekneczytanie53
piekneczytanie54
piekneczytanie55
piekneczytanie56
piekneczytanie57
piekneczytanie58
piekneczytanie59

Realizowane Projekty