Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie

     Rodowód Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie sięga roku 1947, kiedy to pod datą 18 listopada wpisana została do księgi inwentarzowej pierwsza książka. W pierwszym roku działalności biblioteka posiadała 83 wol., 48 czytelników i mieściła się w szkole podstawowej. W 1948r. przy Gromadzkiej Bibliotece, bo tak brzmiała jej początkowa nazwa, powstało 7 punktów bibliotecznych w pobliskich wsiach. Rok 1949 przyniósł placówce nowy lokal o powierzchni 40m2., a także wzrost księgozbioru, który osiągnął 1396 wol. Istotnymi zmianami zachodzącymi w późniejszych latach w bibliotece był postępujący wzrost zasobów książkowych, liczby czytelników i wypożyczeń. W latach 1954 i 1955 przy bibliotece działało już 9 punktów bibliotecznych. W bibliotece głównej powstały trzy kółka zainteresowań: rolnicze, sportowe i dramatyczne. Liczba czytelników wraz z punktami to już 791 osób, którym wypożyczono 1056 wol. 

W 1956r. odchodzi Pani Janina Czaja, która od początku istnienia placówki pełniła funkcję kierownika biblioteki. Następne 5 lat to wielokrotne zmiany kierownictwa, co nie wpływało korzystnie na rozwój placówki. W tych latach biblioteką kierowali: Stefan Nowak, Janina Graca, Zofia Majka, Krystyna Dudek, którzy pod koniec 1962r. przekazują bibliotekę Wiesławie Kozłowskiej.

Pani Kozłowska swoją pracę rozpoczyna od remontu lokalu, pozyskiwania nowych czytelników, poprzez organizowanie różnych form pracy. Praca nowego kierownika przynosi efekty: znów wzrasta liczba czytelników do 775 i wypożyczeń do 12031 wol. Biblioteka w latach 1962 - 1966 ściśle współpracuje ze świetlicą gromadzką przy organizowaniu różnych imprez.

W 1967 roku Wiesława Kozłowska odchodzi na stanowisko instruktora do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Na następne 3 lata nową kierowniczką zostaje Danuta Duczyńska, a w roku 1970 jej miejsce zajmuje Anna Kubowicz.

W październiku 1971r. rozpoczyna się remont całego budynku świetlicy, w którym znajdowała się biblioteka. W związku z tym zbiory, około 5500 wol., przeniesiono do lokalu zastępczego, a ze względu na małą powierzchnię udostępniono tylko 500 wol. W 1973r. księgozbiór biblioteki wrócił do wyremontowanego lokalu należącego do Gminnego Ośrodka Kultury. Były to 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 46m2.

 

     W 1974r. dotychczasowa Biblioteka Gromadzka stała się Biblioteką Gminną, po wprowadzeniu dwustopniowej organizacji administracji terenowej. Na terenie gminy znajduje się jeszcze filia w Zajączkowie i 7 punktów bibliotecznych w: Brynicy, Gałęzicach, Górkach Szczukowskich, Łosieniu, Łosienku, Micigoździe i Rykoszynie. W miarę upływu lat liczba zbiorów rosła i dotychczasowy lokal stał się zbyt mały, by pomieścić 10620 książek. W tym czasie zarejestrowano 1206 czytelników i wypożyczono im 18159 wol. W ciągu 10 lat biblioteka jeszcze dwukrotnie zmieniała lokal. W roku 1980 do pracy w Bibliotece zostaje przyjęta Ewa Ząbek.

Pod koniec 1989r. na terenie gminy Piekoszów znajdują się 4 biblioteki: główna agenda w Piekoszowie i 3 filie w: Jaworzni, Zajączkowie i Rykoszynie, a także 9 punktów bibliotecznych. Najstarszą filią jest biblioteka w Zajączkowie, która powstała w 1948r. Od 1974r. kierownikiem filii w Zajączkowie jest Daniela Krzeszowska. Obecnie księgozbiór filii liczy ok. 7500 książek. Filia mieściła się w rozpadającym się budynku, jednak w 2013 roku został on wyremontowany dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa placówki. Ważnym wydarzeniem było otwarcie Pracowni Orange w bibliotece w 2012 roku, w związku z czym instytucja pozyskała dodatkowy sprzęt i meble.

Filia w Rykoszynie istnieje od 1977r., a od 1981r. pozostaje pod kierownictwem Grażyny Górskiej. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 6000 woluminów. W 2007r. filia dostała 2 komputery z dostępem do Internetu. W grudniu 2011 roku została otwarta w nowej architekturze – stary budynek został wyremontowany, zwiększyła się powierzchnia placówki, powstała sala multimedialna.

Filia w Jaworzni funkcjonowała w latach 1985 - 2002. Została zlikwidowana, ponieważ nie spełniała roli biblioteki publicznej. Zbiory zostały przekazane szkole.

 

     Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała lokal po Urzędzie Gminy przy ul. Częstochowskiej, dopiero w 1991 roku. Po gruntownym remoncie i przystosowaniu go do potrzeb biblioteki warunki lokalowe stały się bardzo dobre. Biblioteka zajęła pięć pomieszczeń o łącznej powierzchni 94m2. Dobre usytuowanie biblioteki spowodowało wzrost czytelnictwa, które w 1992r. w filiach pozostało na poziomie z lat ubiegłych, natomiast w bibliotece w Piekoszowie zarejestrowano 873 czytelników i wypożyczono 16297 książek. W miarę upływu lat liczba zbiorów bibliotecznych wzrosła - w Piekoszowie znajduje się 18226 woluminów. Systematyczne i racjonalne kształtowanie struktury księgozbioru, propagowanie książki i biblioteki przyczyniły się do stałego wzrostu czytelnictwa. W 1999r. liczba czytelników GBP wyniosła 917 osób, w roku 2003 wzrosła do 1100, a na koniec 2006r. osiągnęła 1124. Wypożyczenia kształtowały się w latach: 1999r. - 15169 wol., 2003r. - 15763 wol., 2006r. - 17053 wol. Aktualnie, w 2013 roku mamy 19092 woluminów oraz 1268 czytelników.

W 2002r. zakupiono dla biblioteki pierwszy komputer. Dzięki pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Biblioteki Narodowej program biblioteczny MAK i rozpoczęła tworzenie własnej bazy katalogowej.

Rok 2003 był szczęśliwym rokiem dla biblioteki. Dostaliśmy dodatkowe pomieszczenia i fundusze na remont. Dzięki temu powierzchnia biblioteki wzrosła do 128m2. Czytelnicy otrzymali możliwość wolnego dostępu do półek, zwiększono liczbę personelu oraz wydłużono godziny pracy. W ramach programu IKONKA, nad którym patronat objęło Ministerstwo Informatyzacji, w bibliotece pojawiły się 3 stanowiska komputerowe z Internetem. W rezultacie czytelnicy mają nieodpłatnie dostęp do sieci.

Pod koniec 2007 roku dyrektorem biblioteki zostaje Andrzej Paździerz. Uchwałą Rady Gminy z 13 listopada 2007 roku biblioteka zostaje przekształcona w Samorządową Instytucję Kultury i od 1 stycznia 2008 roku działa w tej formie.

 W 2012 roku otwarto nową filię biblioteki w Brynicy. Aktualnie posiada ona ponad 2000 woluminów.

     Od kilku lat biblioteka stale automatyzuje procesy biblioteczne. Zarówno w biblio-tece głównej jak i filiach, księgozbiór jest skatalogowany. Wszystkie zbiory są oklejone kodami kreskowymi, dzięki czemu możemy je „wypożyczać elektronicznie”. Oprócz katalogu elektronicznego dostępnego w bibliotece głównej, nasi czytelnicy mogą także korzystać z katalogu w Internecie. Zestawy komputerowe, nagłośnienie, ekrany, projektory multimedialne, które po-siadamy, ukazują nasze biblioteki jako instytucje nowoczesne, nadążające za rozwojem technicznym.

Należy podkreślić, że infrastruktura bibliotek jest na coraz lepszym poziomie. Wy-remontowaliśmy lokale filii bibliotecznych, a dzięki dobrej pracy bibliotekarzy doprowadziliśmy do otworzenia nowej filii w Brynicy, co w dobie likwidowania takich placówek jest dużym osiągnięciem. Rok 2013 przyniósł ogromne zmiany również w bibliotece głównej w Piekoszowie, ponieważ ta placówka aktualnie jest rozbudowywana i remontowana, a wszystko dzięki dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 850 000 złotych. Prace zostaną zakończone w połowie 2014 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie merytorycznie podlega Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Z jej ramienia instruktażu i pomocy fachowej udzielała nam Halina Kruszczak.

 

     Działalność propagandowa jest nieodzownym elementem pracy biblioteki. Biblioteka w miarę możliwości finansowych stara się organizować różne formy popularyzacji książek poprzez konkursy, spotkania z poezją, lekcje biblioteczne oraz wycieczki. Z myślą o najmłodszych biblioteka organizuje pasowanie na czytelników, włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", organizuje coroczne konkursy pięknego czytania, a od trzech lat bierze czynny udział w obchodach "Tygodnia Bibliotek". Od sześćdziesięciu lat biblioteka służy mieszkańcom gminy, z jej zbiorów korzystają uczniowie, studenci, a więc osoby, które zdobywają lub uzupełniają swoją wiedzę. Dla nich zbiory biblioteki są podstawowym warsztatem pracy i informacji, często gośćmi są też czytelnicy sięgający po książkę dla rozrywki. Środowisko lokalne jest bardzo zróżnicowane, dlatego staramy się realizować programy z myślą zarówno o dzieciach i młodzieży, jak i seniorach czy np. osobach bezrobotnych. Świetnym dowodem na to, że podejmowane przez nas inicjatywy przynoszą oczekiwane skutki jest m.in.: wzrost odwiedzin, wypożyczeń czy liczby czytelników.

      Rok 2013 to nie tylko zmiany w infrastrukturach bibliotek, ale i czas, w którym podjęta zostaje uchwała dotycząca połączenia biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nowa placówka – Biblioteka Centrum Kultury – zaczęła funkcjonować od kwietnia 2014 roku. 

Podstawowe informacje o Gminnej Bibliotece Publicznej w Piekoszowie

Pracownicy merytoryczni:

  • Ewa Ząbek
  • Izabela Filipiak

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 8.00 - 16.00
Wtorek, Środa: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Tel. 41 306 11 83
www.bckpiekoszow.pl
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Realizowane projekty