Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych
 • fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • część dokumentów PDF, które są skanami dokumentów
 • niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Czerwińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 306 11 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie
 • Adres: Częstochowska 66
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 306 11 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66

 1. Biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody, a w ich sąsiedztwie wyznaczony jest ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych. Wchodząc nim możemy przejść do biblioteki. Na piętro budynku prowadzą schody wyposażone w barierki. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się na piętro korzystając z drugiego wejścia do budynku. Prowadzą do niego schodki oraz podjazd wyposażony w barierki. Wewnątrz budynku znajdują się schody oraz platforma przyschodowa, która umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku zarówno na parterze jak i na piętrze są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 7. Obok budynku znajduje się parking.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Zajączkowie, 26-065 Piekoszów, Zajączków 88A

 1. Biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Przed nim jest parking. Do wejścia głównego prowadzą schodki (w wejściu znajduje się próg). Obok nich znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich – nie posiada on poręczy. Drugie wejście znajduje się po drugiej stronie budynku (od strony placu zabaw) i prowadzą do niego schodki. Osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 7. Obok budynku znajduje się parking.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska w Brynicy, 26-065 Piekoszów, Brynica 144D

 1. Świetlica zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy nich znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą po jednej stronie.
 3. Wewnątrz budynku, w korytarzu, znajdują się schody prowadzące na piętro. Nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 4. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz znajdujący się na parterze budynku.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 9. Obok budynku znajduje się parking.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska w Rykoszynie, 26-065 Piekoszów, Rykoszyn ul. Zacisze 2

 1. Świetlica zlokalizowana jest na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzi jeden niski schodek. Osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 7. Obok i za budynkiem znajduje się parking.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Centrum Kultury w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów, ul. Kolejowa 2

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Do głównego wejścia od ulicy Kolejowej prowadzą schody wyposażone z obu stron w poręcze.
 3. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony parkingu i prowadzą do niego schody wyposażone w poręcz po prawej stronie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się na parter budynku przy pomocy platformy, która zlokalizowana jest obok schodów.
 4. Na parterze budynku znajduje się sala kinowo-teatralna wraz z garderobą, kasa, toalety oraz pracownie (ceramiczna i artystyczna). Na piętrze znajduje się pracownia muzyczna, gabinet dyrektora.
 5. Wewnątrz budynku znajdują się schody. Prowadzą one na piętro oraz do piwnicy. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 8. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. W budynku, na parterze, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 10. Obok budynku znajduje się parking.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Centrum Kultury (Remiza OSP) w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 85a

 1. W budynku swoją siedzibę ma jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Klub Seniora, Zespół Piekoszowianie, Klub AA, Gminna Orkiestra Dęta oraz Klub Sportowy Astra. Na piętrze zajęcia prowadzą instruktorzy zatrudnieni w Centrum Kultury.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schodki wyposażone w poręcze. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się na parter budynku przy pomocy platformy, która zlokalizowana jest obok schodów przy wejściu głównym. Drugie wejście znajduje się z boku budynku (od strony placu zabaw) i prowadzą do niego schodki wyposażone w poręcz po jednej stronie. Osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego do niego swobodnego dostępu.
 3. Wewnątrz budynku znajdują się schody. Prowadzą one zarówno na piętro jak i poddasze. Nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Obok budynku znajduje się parking.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska w Wincentowie, 26-065 Piekoszów, Wincentów 66B

 1. Świetlica zlokalizowana jest na parterze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzi jeden schodek. Przy nim znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich – nie jest on wyposażony w poręcze.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Obok budynku znajduje się parking.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska w Szczukowicach, 26-065 Piekoszów, Szczukowice 176A

 1. Świetlica mieści się na parterze budynku. Zlokalizowana jest powyżej poziomu chodnika i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu. Do wejścia prowadzi jeden stopień o wysokości 17 cm. Na piętro budynku prowadzą schody. Ma tam swoją siedzibę jednostka OSP.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Obok budynku znajduje się parking.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska w Gałęzicach, 26-065 Piekoszów, Gałęzice 23A

 1. Świetlica zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Zlokalizowane jest ono powyżej poziomu chodnika.
 3. Wewnątrz budynku, w korytarzu, znajdują się schody prowadzące na piętro. Nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

 

 

Realizowane Projekty