mkidn                                                     nckbck                                              

 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku na podstawie umowy nr 04726/15/FPK/NCK realizowała projekt Centrum Kultury XXI wieku. Projekt zakładał wyposażenie lub doposażenie czterech domów kultury działających w strukturze Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie (Centrum Kultury w Piekoszowie, Świetlica w Szczukowicach, Świetlica w Wincentowie, Świetlica w Gałęzicach) w niezbędne narzędzia i sprzęt umożliwiający prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy.

Celem głównym projektu było zwiększenie oferty programowej Centrum Kultury w Piekoszowie poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do placówek kulturalnych w naszej gminie a przez to dostosowanie działalności instytucji do potrzeb mieszkańców. Trzy placówki wymagały gruntownego wyposażenia (Świetlica w Gałęzicach, Szczukowicach i Wincentowie). Wnioskowaliśmy również o zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Piekoszowie. Wynikało to przede wszystkim z wyeksploatowania posiadanego sprzętu, ale również z chęci uatrakcyjnienia oferty programowej domu kultury.

W ramach projektu wykonano instalację alarmową i monitoring wizyjny w budynkach w Gałęzicach, Szczukowicach i Wincentowie. Ponadto zakupiono do tych lokali całą masę sprzętu potrzebnego do codziennej pracy, tj. telewizory, dvd, meble, laptopy, drukarki, sprzęt audio, krzesła, pufy, lustra do ćwiczeń, karnisze, firany, wyposażenie łazienek, odkurzacze. Do Centrum Kultury w Piekoszowie zakupiono m.in.: sprzęt audio, oświetlenie sceniczne, sztalugi, kawalety, system wystawienniczy, sprzęt multimedialny, laptop, narzędzia do pracy ceramicznej, narzędzia do modelowania, narzędzia do zajęć plastycznych. W każdym z lokali zamontowano bezprzewodowy Internet Wykonano również analizę akustyczną i zakupiono elementy wygłuszenia studia nagrań w budynku Centrum Kultury.

Łącznie w ramach projektu zakupiono 42 zestawy i 196 sztuk wyposażenia. Łączna wartość projektu to 178 000 zł z czego 28 000 to wkład własny instytucji.

Projekt realizowany był w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój Infrastruktury Kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura Domów Kultury. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Realizowane projekty