VII Sesja Rady Gminy Piekoszów - 08.03.2019

Data: 2019-03-11 12:01:32

Odsłon: 710

Ocena: 0/5

Kategoria: Informacje z Samorządu

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty, 2) określenia wzoru deklaracji

Realizowane projekty