Konkurs Pięknego Czytania - 9.05.2018 Piekoszów

Konkurs Pięknego Czytania wszedł już do kanonu działań BCK. W kilkunastoletniej tradycji organizowania konkursu pięknego czytania, udział wzięło kilkuset uczniów ...

Data: 2018-05-15 13:47:05

Odsłon: 452

Ocena: 5/5

Informacje kulturalne

LV Sesja Rady Gminy Piekoszów - 14.05.2018

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok, 2) zmiany Wieloletniej Prognozy ...

Data: 2018-05-15 08:58:59

Odsłon: 444

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

LIV Sesja Rady Gminy Piekoszów - 26.04.2018 cz. 1/2

Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Piekoszów. Sprawozdanie Wójta na temat pracy ...

Data: 2018-04-28 09:25:49

Odsłon: 384

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

Realizowane projekty