31 maj 2019 12:21

Projekt "A book is our friend" w ramach programu Erasmus+

Spadek zainteresowania działaniami i usługami biblioteki jest głównym powodem, dla którego Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „A book is our friend” (Książka naszym przyjacielem).

Zaobserwowany spadek dotyka nie tylko naszą placówkę (spadek o ponad 20% w ciągu 5 lat), ale i placówki w całej Europie. Spowodowane jest to głównie brakiem umiejętności zaciekawienia młodych ludzi ofertą – owszem wezmą udział w organizowanym konkretnym wydarzeniu, ale na tym ich aktywność się kończy. Oczywiście są biblioteki, które radzą sobie z tym problemem – z takimi instytucjami nawiązaliśmy partnerstwo. Dzięki wizytom studyjnym i naświetlonemu problemowi, pracownicy poszczególnych placówek pokażą nam co powinniśmy zrobić by zainteresować młodzież swoimi działaniami tak, by i oni chcieli wziąć w nich aktywny udział – nie tylko jako widz. Zbudowanie trwałej więzi z młodzieżą usunie problem spadku zainteresowania. Jednym ze sposobów, jakie stosują organizacje jest edukacja nieformalna, która w przypadku naszej placówki, ze względu na brak umiejętności jej stosowania, jest niewykorzystywana.

Podobne doświadczenia dotyczące spadku czytelnictwa z tym, że osób dorosłych mieliśmy kilka lat temu. Wtedy rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego w ramach programu Comenius Regio, który opierał się na zdobywaniu wiedzy również poprzez wizyty studyjne. Dzięki temu problem został rozwiązany i od kilku lat tendencja utrzymuje się na dobrym poziomie. W związku z zakończonym sukcesem wcześniej wspomnianym projektem, pracownicy Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie ponownie chcą nawiązać współpracę z placówkami zagranicznymi, by od nich zaczerpnąć inspiracji i pogłębić wiedzę.

Poprzez realizację projektu „A book is our friend” chcemy rozwinąć swoje umiejętności w kwestii pozyskania i przede wszystkim zatrzymania zainteresowania młodych osób, wykorzystać edukację nieformalną do pracy z młodzieżą i – dzięki zagranicznym partnerom – nawiązać współpracę międzynarodową. Te cele wpisują się w cele programu Erasmus+ oraz w cele odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży.

Istotną kwestią tuż po zakończeniu wszystkich wizyt studyjnych będzie bezpośredni udział w tworzeniu elektronicznej publikacji związanej właśnie z opisaniem dobrych praktyk w pracy z młodzieżą oraz zniwelowanie problemu poprzez odpowiednie działania.

Partnerami w projekcie zostali: Biblioteka Publiczna w Mikkeli (Finlandia), Biblioteka Publiczna w Huesce (Hiszpania), Biblioteka Publiczna w Tallinie (Estonia) oraz Stowarzyszenie harcerskie z Zagrzebia (Chorwacja).

Czytany 1241 razy

Realizowane projekty