20 marzec 2020 14:03

"Zapisane w pamięci" - dalsza część realizacji projektu z Fundacją Kulturalna Przestrzeń

W roku 2020 przystąpimy do realizacji drugiej części projektu „Zapisane w pamięci”. Do końca ubiegłego roku udało się zorganizować warsztaty z archiwistą/historykiem, grę terenową oraz rozpocząć grywalizację poświęconą m.in. zbieraniu informacji o miejscach pamięci w naszej gminie.

Podczas drugie roku realizacji projektu dzięki zebranym informacjom o miejscach pamięci powstanie publikacja oraz aplikacja. Ta ostatnia, pobrana na smartfona, zawierać będzie m.in. mapę z oznaczonymi miejscami pamięci, opisy, zdjęcia. Z aplikacji będą mogli skorzystać wszyscy, również nauczyciele w szkołach, ze względu na to, że będzie to nowoczesna i innowacyjna forma edukacji historycznej o swoim regionie.

W ramach projektu „Zapisane w pamięci” powstanie gra planszowa nawiązująca do naszego regionu i opisanych w wydanej publikacji miejsc. Grę otrzymają wszystkie placówki szkolne, dostępna będzie także w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

Kolejnym punktem projektu jest stworzenie szlaku historycznego śladami miejsc pamięci. Oprócz oznaczenia szlaku, w odnalezionych miejscach pamięci staną tabliczki z ich nazwami i opisami. Później przyjdzie czas na organizację rajdu rowerowego/pieszego, który prowadzić będzie właśnie przez szlak historyczny. Dzięki temu, uczestnicy rajdu poznają swoją gminę, co niewątpliwie będzie najlepszą promocją historii z nią związanej.

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną jego rezultaty. Zaproszonym gościom zaprezentowana zostanie publikacja książkowa, gra planszowa oraz aplikacja mobilna.

Czytany 77 razy

Realizowane projekty