23 styczeń 2023 14:18

Powróciliśmy do źródeł. Przegląd obrzędów, zwyczajów i obyczajów na scenie Centrum Kultury w Piekoszowie

Po raz kolejny na deskach teatralnych Centrum Kultury w Piekoszowie miał miejsce Przegląd Obrzędów, Zwyczajów i Obyczajów Ludowych pod hasłem „Powrót do źródeł”.

Na scenie zaprezentowało się 8 zespołów z terenu województwa świętokrzyskiego, które prezentowały m.in. darcie pierza, międlenie lnu czy wieczerzę wigilijną. – To bardzo ważne, by pokazywać i tym samym pielęgnować tradycje i obyczaje związane z naszym regionem. Cieszę się, że dziś tak licznie się tutaj zgromadziliście, by przedstawić jak to kiedyś było, za czasów naszych dziadków, pradziadków. Taka historia jest szczególnie ważna dla młodego pokolenia, bo to istotne, aby znali swoje korzenie i wiedzieli jak kiedyś się żyło – mówił burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Trzeba przyznać, że wszystkie występy wprowadziły nas w świat naszych przodków, którzy wszystkie prace wykonywali ręcznie, skrupulatnie przekazywali z pokolenia na pokolenie tradycje i wartości, które niestety z biegiem czasu zniknęły. – Po to jest potrzeba organizacji takich przeglądów, by wrócić do źródła, przypomnieć sobie co jest ważne, skąd takie zwyczaje, obyczaje. Pamięć o takich rzeczach jest ważna, bo to one tworzą naszą kulturę – podsumowała Anna Wilk dyrektor BCK w Piekoszowie.

Wszystkie prezentacje na scenie były oceniane przez jury, w skład którego weszli Alicja Trukszyn z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Damian Kozłowski z Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Anna Perzowicz instruktor BCK.

Miejsce pierwsze zajęło Stowarzyszenie Piekoszowianie, które zaprezentowało „Darcie pierza u Helki”. Zespół funkcjonuje 19 lat i kultywuje tradycje naszych przodków w formie piosenek oraz obrzędów. Obrzędy w swoim wykonaniu prezentował między innymi w WDK – u w Kielcach oraz w 2022 roku na Międzywojewódzkim Przeglądzie w Tarnogrodzie.

Drugie miejsce przyznano Zespołowi Ludowemu Jaworzanki za „Podział łojcowizny”. Początki zespołu śpiewaczego „JAWORZANKI” sięgają roku 1973. Nazwa zespołu pochodzi od miejsca zamieszkania założycieli. Po 10-letniej przerwie, w 1998 roku, została reaktywowana działalność Zespołu Ludowego „JAWORZANKI” z Jaworza w jego odnowionym składzie żeńsko-męskim. Celem działalności Zespołu jest kultywowanie tradycji Regionu Świętokrzyskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew, organizację imprez, festynów, przeglądów zespołów ludowych, prowadzenie lekcji folklorystycznych, prezentację strojów regionalnych, obrzędów, gwary ludowej, gotowanie potraw regionalnych, wykonywanie wieńców dożynkowych, palm i grobów wielkanocnych, kwiatów bibułowych, ozdób, szopek bożonarodzeniowych, zbieranie rekwizytów i pamiątek dokumentujących życie na wsi.

Na trzecim miejscu znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich „Śwarne Kakonianki” za występ pn. „Dziwy i cuda w kakuński chałupie”. Koło powstało w 2014r. Jego celem działalności jest kultywowanie rodzimej tradycji. Przy kole powstał równocześnie zespół śpiewaczy o tej samej nazwie.  Członkinie koła chętnie uczestniczą w różnych konkursach. Wśród osiągnięć zespołu należy wymienić: I miejsce w I Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek , II miejsce w konkursie „Obrzęd – tradycje dożynkowe świętokrzyskiej wsi”, nagrodę specjalną za „Piękny język wsi” podczas XLVI Buskich spotkań z folklorem. Zespół otrzymał również wiele wyróżnień w przeglądach i konkursach zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. 

Podczas przeglądu wybrano także osobowość aktorską, która powędrowała do Józefy Buckiej z Koła Gospodyń Wiejskich „Swojskie nuty” z Miedzianej Góry.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne.

 Katarzyna Czerwińska

Czytany 131 razy

Realizowane projekty