Zapisane w pamięci

„Zapisane w pamięci” to przedsięwzięcie, którego działania będą skupiać się wokół tematu miejsc pamięci, jakie znajdują się na terenie gminy Piekoszów.

Realizowane projekty