Erasmus+ projekt

Nasi goście z Hiszpanii i Estonii, którzy odwiedzili nas w ramach projektu Erasmus+ pn. „A book is our friend” (Książka naszym przyjacielem), zawitali także w bibliotece w Brynicy, gdzie wzięli udział w lekcji bibliotecznej w towarzystwie przedszkolaków.
Bibliotekarze z Hiszpanii i Estonii zawitali z wizytą studyjną w Polsce. Natomiast zdalnie łączono się z biblioteką w Finlandii. Wszystko to w związku z realizacją projektu Erasmus+ pn. „A book is our friend”, którego realizatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie.
Książka naszym przyjacielem to projekt realizowany przez bibliotekę w Piekoszowie w ramach programu Erasmus+. Bibliotekarze odwiedzają partnerskie instytucje, które realizują działania z młodzieżą w bardzo różny sposób, który może okazać się skuteczny również w gminie Piekoszów.
Bibliotekarze z Piekoszowa realizują projekt Książka naszym przyjacielem w ramach programu Erasmus+. odwiedzają partnerskie biblioteki, które realizują działania z młodzieżą w bardzo różny sposób, który może okazać się skuteczny również w gminie Piekoszów.
Książka naszym przyjacielem to nazwa projektu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie realizowanego w ramach programu Erasmus+. W jego ramach bibliotekarze odwiedzają partnerskie biblioteki, które realizują działania z młodzieżą w bardzo różny sposób, który może okazać się skuteczny również w gminie Piekoszów.
Spadek zainteresowania działaniami i usługami biblioteki jest głównym powodem, dla którego Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „A book is our friend” (Książka naszym przyjacielem).

Realizowane projekty