Przestrzeń dla młodych 2

W roku ubiegłym, zakończono realizację projektu „Przestrzeń dla młodych”, w ramach którego młodzi ludzie z terenu gminy Piekoszów podjęli się organizacji inicjatyw rozwijających ich talenty czy służących całej społeczności.
Dwie młodzieżowe grupy ze Skałki – Skałkowicze i Skała – realizują projekty „Koszykówka łączy młodzież” i „Boisko do siatkówki” mające na celu stworzenie boisk i zakup sprzętu do gry w niniejsze dziedziny sportu.
Zdobywcy z Zajączkowa odwiedzili ostatnio Kraków, Fly Sky i Laser Game.
25 sierpień 2020 09:26

Młodzi w akcji!

Granty w ramach Programu Grantowego Gminy Piekoszów „Przestrzeń dla młodych” już rozdane. teraz czas na działania – dwa z nich już za nami.
Vouchery wręczone, czas na realizację projektów. Mowa o pomysłach jakie przedstawiły grupy nieformalne złożone z młodych osób w związku z projektem „Przestrzeń dla młodych – edycja II” realizowanym przez Fundację Kulturalna Przestrzeń wraz z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie.
Program Grantowy Gminy Piekoszów "Przestrzeń dla młodych" w ubiegłym roku spotkał się z zainteresowaniem, w związku z czym w tym roku przyszedł czas na jego drugą edycję.

Realizowane projekty