Przebudowa i rozbudowa Centrum Kultury w Piekoszowie (1)

Trwa remont budynku Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejowej 2. Prace budowlane potrwają do końca listopada 2021 roku.

Realizowane projekty