29 listopad 2019 11:26

Zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie Obrzędów Ludowych 2020!

29 listopad 2019 11:17

Weź udział w kolędowym przeglądzie już 16 stycznia! Zapraszamy uczniów z terenu gminy Piekoszów.

16 październik 2019 08:56

Grywalizacja jako część projektu "Zapisane w pamięci" ma za zadanie zmobilizować młodzież z klas VI-VIII z terenu gminy Piekoszów do uczestnictwa i angażowania się w liczne inicjatywy związane m.in. z szukaniem miejsc pamięci na terenie gminy.

Realizowane projekty