31 marzec 2020 10:19

Zapraszamy oferentów do zapoznania się z oceną formalno-merytoryczną wniosków złożonych do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

18 marzec 2020 14:56

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Konkursu Literackiego "Magiczne pióro". Poniżej regulamin oraz Załączniki do regulaminu.

07 luty 2020 14:17

Zapraszamy do składania ofert na działania z zakresu kultury.

16 październik 2019 08:56

Grywalizacja jako część projektu "Zapisane w pamięci" ma za zadanie zmobilizować młodzież z klas VI-VIII z terenu gminy Piekoszów do uczestnictwa i angażowania się w liczne inicjatywy związane m.in. z szukaniem miejsc pamięci na terenie gminy.

Realizowane projekty